Normy spawalnicze

W każdej dziedzinie naszego życia, a szczególnie pracy niezwykle istotne są kwestie naszego bezpieczeństwa, znane też jako bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP. Są to przepisy i normy, które kształtują jak powinniśmy się zachowywać oraz jakie powinny być zachowane zasady przez pracodawcę w naszym miejscu pracy.

Spawanie to bardzo trudna czynność, wymagająca szkolonych umiejętności, ale trzeba wiedzieć, że zarówno jak i spawanie w Poznaniu jak i w innych miejscach może być niebezpieczne i dlatego należy przestrzegać również konkretnych norm dotyczących spawania.

Jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo i higienę pracy mamy dwanaście różnych norm, które oznaczane są PN-EN lub PN-EN ISO z dodatkowym numerem konkretnej normy. Dla przykładu norma PN-EN 175:1999 dotyczy ochrony indywidualnej, określa środki ochrony oczu i twarzy, które trzeba używać podczas procesu spawani lub jemu podobnego. Kolejna z norm BHP dotyczy odzieży ochronnej, jeszcze inna zdrowia i bezpieczeństwa przy spawaniu, mając tu na myśli zasłony spawalnicze oraz ekrany do spawania łukowego i specjalne taśmy. Norma PN-EN ISO 6942:2005 dotyczy ochrony przed gorącem i ogólnie ogniem, a więc jest to bardzo istotna kwestia także dla usług spawalniczych dla klienta w Poznaniu, kiedy pracownik zna i przestrzega wszystkie pożądane normy BHP.

W spawaniu jednak nie tylko BHP jest istotne, są również jeszcze inne ważne normy, które muszą przestrzegać usługi spawalnicze w Poznaniu, a także w innych miejscach. Istnieją także normy, które dotyczą badań nieniszczących oraz badań niszczących. W badaniach nieniszczących mamy chociażby normę PN-EN 1289:2000/A2:2005, która dotyczy badań nieniszczących złączy spawanych, a w szczególności badań penetracyjnych i złączy spawanych. Muszą być tutaj oznaczone i znane poziomy akceptacji.

Dodatkowo istnieją również przepisy i normy ogólne, które dotyczą chociażby nazw czy numerów procesów, określania kątów pochylenia i obrotu czy spajania metali i procesów pokrewnych. Ważne normy określane są w dziale egzaminowania i kwalifikowania personelu, który musi zdawać chociażby takie egzaminy kwalifikacyjne, które dotyczą na przykład konkretnych materiałów jak miedź i jej stopy czy nikiel lub tytan.

Usługi spawalnicze w Poznaniu muszą także szkolić i przestrzegać norm dotyczących lutowania, materiałów dodatkowych, natryskiwań cieplnych, spawania, spawania i zgrzewania tworzyw termoplastycznych, urządzeń i sprzętu do spawania i cięcia gazowego lub łukowego, zarządzania jakością w spawalnictwie oraz zgrzewania.