Rodzaje spoin

W dzisiejszych czasach żyjemy zdecydowanie w epoce stali, która otacza nas niemal zewsząd. Ten materiał zużywany kiedyś głównie do budowy nowoczesnych armii, czołgów, statków, samolotów czy łodzi podwodnych, dzisiaj używany jest bardzo powszechnie niemal w każdej dziedzinie. A wszystko to dzięki upowszechnieniu i unowocześnieniu metody zjawiska fizycznego zwanego spawaniem, dzięki któremu możemy na co dzień łączyć elementy stalowe i nie tylko, możemy również skorzystać z tej usługi spawalniczej u klienta w Poznaniu.

Niezwykle ważnym elementem jeśli chodzi o usługi spawalnicze w Poznaniu, ale również i na całym świecie jest oczywiście spoina. Element ten możemy podzielić ze względu na jego przeznaczenie na dwa rodzaje:

  • nośne,
  • pomocnicze.

Pierwsze z nich mają właściwości przenoszenia obciążeń, a te drugie ich nie przenoszą, natomiast dzielą się jeszcze na szczepne, napawane i uszczelniające. Obydwa rodzaje oczywiście możliwe są do wykorzystania podczas spawania u klienta w Poznaniu.
Natomiast spoiny można również rozróżnić ze względu na sposób ich wykonania, a wtedy mamy do dyspozycji spoiny:

  • ciągłe,
  • przerywane.

Jeśli jesteśmy przy sposobie wykonania to należy też zwrócić uwagę na to, że spoiny dzielimy także ze względu na ich konstrukcję otrzymując rodzaje takie jak: czołowe, pachwinowe, brzegowe i otworowe.

W spoinach czołowych wyróżnić możemy wymienić podtypu spoin, które dzielimy ze względu na kształt elementów do spawania i tak możliwe są spoiny jednostronne spośród których wyróżniamy: typ I, typ V, typ 1/2 V, typ U, typ Y, typ 1/2 Y oraz typ 1/2 U. Przy drugiego rodzaju spoin, a więc dwustronnych wyróżnić możemy typ X, typ 2U oraz typ K. Możemy tutaj wyróżnić także spoiny z pełnym przetopem lub niepełnym albo częściowym przetopem, jest to uzależnione od tego czy tworząca się spoina obejmuje całą grubość elementu czy nie. Spoiny te występują w złączach doczołowych oraz kątowych.

Z kolei spoiny pachwinowe podzielić możemy według kryteriów na płaskie, wypukłe oraz wklęsłe, natomiast spoiny brzegowe na grzbietowe oraz krawędziowe. Ten rodzaj spoin wstępuje w złączach kątowych oraz przylgowych. Ostatni z podanych rodzajów czyli spoiny otworowe możemy podzielić na:

  • spoina otworowa,
  • spoina punktowa,
  • spoina liniowa.

Oczywiście wszystkiego rodzaju spoiny możemy zamówić do domu wraz z usługami spawalniczymi u klienta w Poznaniu, co znacząco może nam ułatwić wykonanie naszego planu takiego jak chociażby zbudowanie ogrodzenia domu czy też innej konstrukcji stalowej lub tworzywa sztucznego.